ŚKTM

NBC Consulting Sp. z o.o.

Logo NBC

Firma NBC Consulting Sp. z o. o. (dawniej Nizielski & Borys Consulting) powstała w 2004 r. Oferuje profesjonalne usługi konsultingowe związane z pozyskaniem dotacji i zarządzaniem projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej

Czytaj więcej...

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

wsb

Celem działalności Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych.

Czytaj więcej...

Collect Consulting S.A.

logo collect consulting

Kilkanaście lat działalności na rynku usług doradczych owocuje doświadczeniem w realizacji projektów dla sektora publicznego i prywatnego, w takich obszarach jak inwestycje (w różnych branżach), prawo, podatki, badania i finansowanie.

Czytaj więcej...

Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu

PS 218 90

Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu wchodzi w skład struktury Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.

Czytaj więcej...

Home Klaster Członkowie klastra

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013