ŚKTM

Patronat X Polskiego Kongresu ITS

Miło nam poinformować, że Śląski Klaster Transportu Miejskiego objął patronat nad największym wydarzeniem dotyczącym zagadnień związanych z inteligentnymi systemami transportowymi – X. Polskim Kongresem ITS.

Czytaj więcej...

Akcja informacyjna dla JST

W ostatnich dniach lutego rozpoczęła się akcja informacyjna Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego adresowana do Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ma ona na celu poszerzenie wiedzy na temat możliwości realizacji projektów z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych przy udziale członków Klastra.

Czytaj więcej...

Forum Transportu Publicznego - relacja

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja Forum Transportu Publicznego, nad którą Śląski Klaster Transportu Miejskiego objął Patronat Merytoryczny. Miło na przedstawić Państwu krótką relację z tego wydarzenia, a także udostępnić prezentację, która była podstawą prelekcji naszego przedstawiciela – Pana Krzysztofa Krawca z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Czytaj więcej...

Rozpoczynamy współpracę z mediami!

Siłą Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego są jego członkowie – doświadczeni eksperci w dziedzinie transportu. Na rok 2017 przyjęliśmy cel jeszcze lepszego wykorzystania naszego potencjału i rozpoczęliśmy akcję, której efektem ma być nawiązanie współpracy z redakcjami znaczących gazet, czasopism, serwisów internetowych i zwiększenie „widoczności” medialnej naszych członków.

Czytaj więcej...

Home Klaster Wydarzenia i aktualności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013