ŚKTM

Zaproszenie na konferencję "Przyszłość zawodu urbanisty"

Jednym z zadań Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego jest promowanie ciekawych wydarzeń poświęconych zagadnieniom związanym z kształtowaniem przestrzeni miejskiej. Dlatego też, z przyjemności zapraszamy Państwa na Konferencję programową Katowickiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, pod hasłem: „Przyszłość zawodu urbanisty”, która odbędzie się już 25 listopada w godz. 16:30 – 20:00 w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, ul. Rolna 42.

Czytaj więcej...

Konsultacje z członkami Klastra w sprawie usług wdrożenia systemów ITS

W pierwszych dniach listopada rozpoczynają się konsultacje pomiędzy firmami i organizacjami będącymi członkami Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego w sprawie stworzenia kompleksowej propozycji usług wdrożeniowych dotyczących systemów ITS dla samorządów.

Czytaj więcej...

Systemy ITS w gminach województwa śląskiego – analiza badań ankietowych

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Systemy ITS w gminach województwa śląskiego – analiza badań ankietowych" autorstwa dr Grzegorza Karonia i dr Aleksandra Soboty. Artykuł ukazał się w nr 4/2014 czasopisma „Transport i Komunikacja".

Czytaj więcej...

Kontrola biletów – aspekty prawne i praktyczne

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Kontrola biletów – aspekty prawne i praktyczne" autorstwa Jakuba Jackiewicza, który ukazał się w nr 3/2014 czasopisma „Transport i Komunikacja".

Czytaj więcej...

Home Klaster Wydarzenia i aktualności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013