ŚKTM

Dobra infrastruktura = dobry transport

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Dobra infrastruktura = dobry transport" autorstwa mgr inż. Michała Czauderny, który ukazał się w nr 3/2014 czasopisma „Transport i Komunikacja".

Czytaj więcej...

Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego – analiza badań ankietowych

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego – analiza badań ankietowych" autorstwa dr Grzegorza Karonia i dr Aleksandra Soboty. Artykuł ukazał się w nr 4/2014 czasopisma „Transport i Komunikacja".

Czytaj więcej...

Raport podsumowujący

Szanowni Państwo
Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym wyjazd studyjny do Frankfurtu nad Menem w Niemczech dla członków klastra w ramach projektu pn.: „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

Konferencja pt. „Kreowanie efektywnej polityki zarządzania transportem miejskim”

Szanowni Państwo,
informujemy, że Centrum Rozwoju Transportu organizuje w lipcu 2014r. w Katowicach konferencję pt. „Kreowanie efektywnej polityki zarządzania transportem miejskim".

Czytaj więcej...

Home Klaster Wydarzenia i aktualności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013