ŚKTM

Szkolenia z zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) dla przedsiębiorców

Centrum Rozwoju Transportu organizuje szkolenie dla przedisębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm. Zachęcamy naszych Klastrowiczów do wzięcia udziału w szkoleniu z zasad realizacji przedsięwzięćw formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) - tzn. szkolenia ogólne i dedykowane, odnoszące się do postępowań PPP z konkretnej branży.

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MMSP świadczących usługi głównie w obszarze szeroko rozumianego budownictwa, wod.-kan., turystki, IT, zarządzania obiektami. Na szkoleniach obok wiedzy o PPP można dowiedzieć się jak od strony praktycznej przygotować się do składania ofert na ogłoszone postępowania o PPP, jak budować konsorcja z innymi firmami i w ten sposób uczestniczyć w ogłoszonych postępowaniach.

Osobami, które mogą wziąć udział w szkoleniu są:

  • właściciele firm pełniący funkcje kierownicze lub wspólnicy, w tym partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe,
  • pracownicy przedsiębiorstwa zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Szkolenie jest dwudniowe i może być zorganizowane w dogodnym miejscu dla grupy uczestników, z zapewnionym wyżywieniem. Co do zasady z jednego przedsiębiorstwa może być 1 osoba, wyjątkowo mogą być 2. Szkolenie dla przedsiębiorców mogłyby się rozpocząć od 1 marca 2018 i ich organizowanie może porwać do końca 2018 r.

Każdy termin szkolenia będzie konsultowany indywidulanie, w zależności o tego czy dla danego terminu uda się zebrać odpowiednio liczną grupę. Podczas szkolenia (każdego dnia) uczestnicy otrzymają:

  • materiały dydaktyczne
  • wyżywienie: obiad oraz poczęstunek w trakcie przerw (kawa, herbata soki, woda, ciastka owoce),
  • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

W ramach szkolenia ogólnego zostaną zaprezentowane informacje m.in. na temat: ram prawnych wdrażania projektów PPP, procedury wyboru partnera prywatnego i realizacji przedsięwzięcia PPP, rodzajów ryzyka, zasad finansowania, w tym realizacji projektów hybrydowych (finansowanych z funduszy europejskich). Natomiast szkolenia dedykowane będą ściśle związane z ogłoszonym postępowaniem w wybór partnera prywatnego lub związane z planowanym ogłoszeniem postępowania , gdyż szkolenie ma na celu przygotowanie MMSP do wzięcia udziału w składaniu ofert na wybór partnera prywatnego.

Korzyści z wejścia na rynek PPP:
- Wzrost prestiżu firmy i większe zaufanie klientów
- Pewny zysk w długoterminowej perspektywie
- Pewne przepływy pieniężne ze środków publicznych
- Szansa  na zwiększenie skali świadczenia usług
- Gwarancja określonego zwrotu nakładów
- Podział ryzyka inwestycyjnego pomiędzy firmę i podmiot publiczny
- Możliwość pozyskiwania dodatkowych zysków od stron trzecich

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu:
- uzyskanie pomocy w tworzeniu konsorcjów
- uzyskanie pomocy w nawiązaniu relacji z dużymi podmiotami, które poszukują podwykonawców
- networking biznesowy - możliwość nawiązania nowych kontaktów i współpracy

Jeśli są Państwo zainteresowani proszę o kontakt w celu przekazania szczegółowych informacji i dokumentów do wypełnienia.

Zapraszam do udziału!

Home Klaster Wydarzenia i aktualności Szkolenia z zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) dla przedsiębiorców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013